Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania do procedury in vitro w klinice IVITA w Poznaniu.

Klinika IVITA w Poznaniu została realizatorem programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020”.

Program ten jest współfinansowany ze środków publicznych Miasta Poznania.

 

Program ten daje parom, u których stwierdzono niepłodność, możliwość skorzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego i metod wspomaganego rozrodu, gdy inne perspektywy terapeutyczne zostały już wykorzystane.

Każdej parze zakwalifikowanej do programu przysługuje dofinansowanie  do 5 000 zł, (maksymalnie są to trzy procedury zapłodnienia pozaustrojowego pod warunkiem, iż w wyniku poprzedniej dofinansowanej procedury nie urodziło się dziecko). Po pozytywnej kwalifikacji formalnej i medycznej Pacjenci będą mogli skorzystać z dofinansowania na:

 • in vitro z wykorzystaniem własnych gamet,
 • in vitro z nasieniem dawcy,
 • in vitro z komórkami jajowymi dawczyni.

Warunki przystąpienia do programu dofinansowania in vitro z budżetu miasta Poznania

Miejski program dofinansowania do in vitro skierowany jest do par:

 • Które są mieszkańcami Poznania i złożą potwierdzający ten fakt dokument lub stosowne oświadczenie w procesie kwalifikacji do programu.
 • Będących w związku małżeńskim bądź partnerskim
 • Które spełniają ustawowe warunki podjęcia leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego tj.:

– posiadają udokumentowany, przynajmniej 12 miesięczny okres, bezskutecznego leczenia

– nie mają szans na zajście w ciążę, według aktualnej wiedzy medycznej, w sposób inny niż zapłodnienie pozaustrojowe.

 • Kobiet, które na dzień zgłoszenia się do programu, znajdują się w przedziale wiekowym 20-43 lat wg rocznika urodzenia

Zgodnie z przyznanym budżetem, każda klinika jest w stanie przyjąć jedynie uzgodnioną liczbę zakwalifikowanych par. Nie warto zatem zbyt długo czekać, tylko zgłosić się już dziś.

W ramach dofinansowania in vitro w Poznaniu, pacjentom przysługują maksymalnie trzy procedury zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Pacjenci kończą udział w programie w przypadku, gdy zabieg zakończy się ciążą oraz urodzeniem dziecka.

Dofinansowanie do in vitro z własnych gamet oraz in vitro z nasieniem anonimowego dawcy obejmuje:

 • pierwsza bezpłatną wizytę informacyjną
 • pobranie komórek jajowych w znieczuleniu (punkcja jajników)
 • zapłodnienie pozaustrojowe in vitro metodą ICSI lub IMSI i nadzór nad rozwojem zarodków
 • transfer świeżego zarodka (zarodków)
 • zamrożenie zarodków i ich przechowywanie przez cały czas trwania Programu

 

Koszty poniesione przez pacjentów obejmują:

 • kwalifikację do Programu:
 • wizytę kwalifikującą  oraz badania niezbędne do kwalifikacji do procedury in vitro, zgodnie z obowiązującą ustawą o leczeniu niepłodności
 • ocenę cyklu podczas stymulacji hormonalnej oraz leków
 • transfer mrożonych zarodków

Dofinansowanie do in vitro z komórkami jajowymi od anonimowej dawczyni obejmuje:

 • pierwszą bezpłatną wizytę informacyjną
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka / zarodków
 • zapłodnienie pozaustrojowe komórek jajowych od anonimowej dawczyni i patronat nad rozwojem zarodków
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym (po uprzedniej ocenie przez lekarza jeśli sytuacja kliniczna pacjentki na to pozwala w ocenie lekarza prowadzącego
 • zamrożenie zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach przez cały czas trwania Programu.

Jak zakwalifikować się do udziału w programie dofinansowania in vitro dla poznanian?

 • Bezpłatna wizyta informacyjna w klinice IVITA z lekarzem.

Aby ustalić dogodny termin wizyty wstępnej mogą Państwo umówić się telefonicznie pod numerem: 695 766 866, bezpośrednio w placówce (ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań) bądź też skorzystać z możliwości rejestracji przez portal Znany Lekarz.

Najbardziej optymalna jest sytuacja, gdy na wizytę przychodzą oboje partnerzy z przygotowaną kopią dokumentacji medycznej (historia choroby, wyniki badań w ramach leczenia niepłodności, karty informacyjne – wypisy szpitalne, opisy zabiegów) a także z dokumentami potwierdzającymi tożsamość (dowód osobisty, paszport).

W trakcie wizyty lekarz prześledzi dostarczoną przez Państwa dotychczasową historię leczenia niepłodności. W przypadku braku aktualnych i niezbędnych do kwalifikacji badań, lekarz zleca ich wykonanie. Wspólnie ustalą Państwo zadowalający termin wizyty kwalifikacyjnej.

 • Wizyta kwalifikacyjna

Po spełnieniu wymogów formalnych, następuje kwalifikacja medyczna. W jej trakcie lekarz na podstawie przedstawionej dokumentacji, wyników zleconych badań oraz warunków medycznych, zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r., kwalifikuje Państwa do Programu. Wystawione przez lekarza orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia, zostanie przesłane do Urzędu Miasta Poznania wraz z wnioskiem o zaakceptowanie finansowania dla wnioskującej pary. Urząd Miasta Poznania rozpatruje wnioski według daty wystawienia potwierdzenia kwalifikacji formalnej oraz medycznej.

O najbliższym możliwym terminie rozpoczęcia leczenia zostaną Państwo poinformowani przez naszą klinikę natychmiastowo po pozytywnej kwalifikacji do Programu.

 

 

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania dostępne są na stronie: http://www.poznan.pl/invitro/


 

© 2017 - IVITA.eu

Projekt i wdrożenie: wppartner.eu