IVI Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie algorytmu selekcji zarodków z wykorzystaniem nieinwazyjnej oceny rozwoju zarodka przy użyciu techniki time-laps i badań sekwencji DNA oraz opracowanie procedury biopsji blastomerów witryfikowanych zarodków człowieka wraz z określeniem przeżywalności tych zarodków po powtórnej wertyfikacji”

 

Celem projektu jest opracowanie nieinwazyjnego algorytmu oceny jakości zarodków bazującego na powiązaniu kinetyki bruzdkowania (time-lapse) z występowaniem aberracji chromosomowych.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 3 918 083.01 zł

 

 

 

 

 

 

CategoryAktualności

© 2017 - IVITA.eu

Projekt i wdrożenie: wppartner.eu