Embriolodzy

mgr inż. JOANNA KURTIAK

Absolwentka Biotechnologii Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

W 2013r. uzyskała tytuł Senior Clinical Embriologist nadany przez największą europejską organizację ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) oraz spełniła kryteria PTMR przyznania przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu certyfikatu embriologa klinicznego.

Jest współautorką publikacji pt. „IVM media, oocyte diameter and donor genotype at RYR1 locus in relation to the incidence of porcine diploid oocytes after maturation in vitro”. Uczestniczka licznych knonferencji krajowych i zagranicznych z zakresu medycyny rozrodu i embriologii.

W Ośrodku IVITA pełni funkcję Starszego Embriologa Klinicznego.

mgr ANNA KACZMAREK – SROKA

Absolwentka wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1998r. obroniła tytuł magistra oraz rozpoczłęa pracę jako embriolog.

Laureatka Nagrody I stopnia na XXVIII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w Bydgoszczy, którą otrzymała za pracę pt. „Transfer w 2 lub 3 dobie hodowli – porównanie wyników laboratoryjnych i klinicznych”.

Uczestniczka licznych konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu medycyny rozrodu i embriologii. W Ośrodku IVITA pełni funkcję Kierownika Laboratorium Embriologicznego.

dr Ewa Mały (genetyk)

Absolwentka kierunku Biotechnologia Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy).

W 2007 roku obroniła pracę doktorską z zakresu cytogenetyki w transgenezie zwierząt uzyskiwanych na potrzeby medyczne (również Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). W 2013 roku ukończyła Podyplomowe Studium Analityki Medycznej w Collegium Medicum (Bydgoszcz) uzyskując tytuł diagnosty laboratoryjnego. W ciągu ostat nich 10 lat zawodowo wykonywała badania genetyczne oraz cytogenetycze głównie z zakresu onkologii.

Jest współautorką ponad 20 publikacji naukowych oraz doniesień konferencyjnych.

W klinice IVITA pełni funkcję genetyka i prowadzi Pracownię Genetyczną NGS.


Klinika IVITA dołączyła
do sieci Klinik Bocian

Przejdź na
aktualną stronę

Przekierowanie nastąpi po sekundach.