dr n. med. MICHAŁ SZUBER

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego, Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, który ukończył z wyróżnieniem w 1999 roku. Szkolenie specjalizacyjne odbył w Klinice Perinatologii i Ginekologii, GPSK UM w Poznaniu przy ulicy Polnej.

Tytuł specjalisty w położnictwie i ginekologii uzyskał w kwietniu 2008 roku zdając Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z oceną bardzo dobrą. W 2009 roku uzyskał certyfikat badań prenatalnych Fetal Medicine Foundation, który co roku poddają audytowi. W latach 2010 – 2011 swoje umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii potwierdził uzyskując stosowne certyfikaty Sekcji Ultrasonografii PTG.

W maju 2011 roku obronił pracę doktorską pod tytułem: „Ocena ekspresji oraz sygnalizacji EG-VEGF i receptorów PKR1 w myometrium oraz łożysku kobiet z ciąż prawidłowych i ciąż powikłanych stanem przedrzucawkowym” będącą kontynuacją własnych badań, które prowadził podczas stypendium w The Queen’s Medical Research Institute w Edynburgu w latach 2005 – 2006.

W 2011 roku mając na uwadze swój rozwój zawodowy rozpoczął specjalizację z endokrynologii. Kontynuował podnoszenie kwalifikacji zawodowych, czego dowodem jest uzyskanie w 2013 roku certyfikatów Sekcji Ultrasonografii PTG w zakresie badań prenatalnych, oceny serca płodu i badań dopplerowskich. W kwietniu 2016 roku zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskał tytuł endokrynologa.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

dr n. med. JOANNA-WALIGÓRSKA STACHURA

Absolwentka Adademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, uhonorowana medalem J.M. Rektora UM. W 2009 roku uzyskała tytuł doktora.

Specjalista chorób wewnątrznych, obecnie pełni funkcję starszego asystenta w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu.

Aktywnie uczestniczy w wielu towarzystwach, m.in.: Polskim Towarzystwie Endokrynologicznym, Polskim Towarzystwie Tyreologicznym, Europejskim Towarzystwie Endokrynologicznym.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu endokrynologii, publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Dr Waligórska – Stachura w swoim gabinecie udziela konsultacji z zakresu chorób wewnątrznych, w szczególności chorób tarczycy, przysadki, nadnerczy i gonad.

Dowiedz się więcej

lub umów wizytę

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

© 2017 - IVITA.eu

Projekt i wdrożenie: wppartner.eu