Przyczyny niepłodności

Wiele osób myli pojęcia „bezpłodność” i „niepłodność”

Stosując je wymiennie na określenie długotrwałego (regularne, roczne współżycie bez stosowania antykoncepcji) stanu niemożności zajścia w ciążę. Pojęcia te nie są jednak tożsame:

   • Niepłodność to stan odwracalny, występuje u par, które mają jedynie trudności z poczęciem dziecka.
   • Bezpłodność to stan, gdy zachodzi trwała niemożność posiadania dzieci, czego przyczyną może być brak jajników (u kobiet) bądź jąder (u mężczyzn).

W dzisiejszych czasach przyjmuje się, że niestety aż 10 do 15 % par ma problemy z poczęciem potomka.

Z czego wynikają te kłopoty i czy wina zawsze leży po jednej stronie?
Niestety wyjaśnienie tego problemu nie jest proste, szczególnie w kwestii „obarczenia” odpowiedzialnością za niepłodność tylko jednej ze stron. Oczywięcie często zdarza się, że za trudności w zajściu w ciążę odpowiada jeden z partnerów, ale nie zapominajmy, że również w 10% przypadków odpowiedzialność ponoszą oboje partnerzy.
Współcześnie nawet ówiatowa Organizacja Zdrowia przychyla się do zdania, by uznać bezpłodność za jedną z chorób społecznych, gdyż poza czynnikami religijnymi czy etycznymi zapominamy zwykle o cierpieniu, które idzie w parze z niemożnościć posiadania dzieci.
A jakie są przyczyny niepłodności? Prezentujemy te czynniki, które najczęściej mogą wpływać na zwiększone ryzyko jej występienia u kobiet i mężczyzn.

Diagnostyka niepłodności

Przyczyny niepłodności leżące
po stronie kobiety

 • Czynniki ogólnoustrojowe, głównie choroby: tarczycy, nadnerczy, otyłość lub nadmierna chudość, czynniki psychogenne, poważne schorzenia wątroby lub nerek, alkoholizm
 • Choroby weneryczne
 • Choroby przysadki mózgowej: m. in. zespół Kallmanna, hiperprolaktynemia i niedoczynność przysadki mózgowej
 • Choroby jajników wywołujące zaburzenia jajeczkowania: rak jajnika, zespół policystycznych jajników, przed wczesna menopauza, nieprawidłowa budowa jajników (np. zespół Turnera) i zaburzenia ciałka żółtego
 • Choroby jajowodów: głównie przyczyniające się do ich niedrożności, czyli endometrioza, choroby zapalne miednicy małej (wywołane przez Chlamydia trachomatis), zrosty otrzewnowe w miednicy małej
 • Choroby macicy: rozwojowe zaburzenia macicy, mięśniaki macicy czy zespół Ashermana, czyli zrosty wewnątrzmaciczne
 • Choroby szyjki macicy: zwężenie szyjki macicy, przeciwciała przeciwplemnikowe, nieprawidłowości śluzu szyjkowego (objawiające się brakiem transportu nasienia do światła macicy)
 • Choroby pochwy: wszystkie choroby prowadzłce do zwężenia światła pochwy
 • Czynniki genetyczne: głównie zespół Turnera, czyli czyli występowanie tylko jednego chromosomu X

Przyczyny niepłodności leżące
po stronie mężczyzny

 • Choroby ogólnoustrojowe: choroby tarczycy, niedorozwój gonad, niedoczynność przysadki mózgowej, hiperprolaktynemia, czynniki psychologiczne, impotencja, a także narkotyki, alkohol i niektóre leki (spironolakton, ketokonazol, cymetydyna, guanetydyna, leki przeciwnowotworowe)
 • Choroby jąder: nowotwory jądra, nieczynność idiopatyczna, wnętrostwo, żylaki powrózka nasiennego, wodniak jądra, uraz jąder, uszkodzenie jąder w przebiegu chorób wirusowych (np. świnki)
 • Zaburzenia genetyczne: zaburzenia kariotypu (zespół Klinefeltera, zespół Kallmana, zespół Pradera-Wiliego), mutacje lub mikrodelecje w regionie AZF na długim ramieniu chromosomu Y, mutacja genu CFTR (odpowiedzialny głównie za wrodzony niedorozwój nasieniowodów)
 • Inne czynniki: stany zapalne w obrębie układu rozrodczego, czyli zapalenie gruczołu krokowego, zapalenie pęcherzyków nasiennych oraz zapalenie jąder i najądrzy; ejakulacja wsteczna, spodziectwo

DIagnostyka nieplodnosci


Klinika IVITA dołączyła
do sieci Klinik Bocian

Przejdź na
aktualną stronę

Przekierowanie nastąpi po sekundach.